Henkilöstövuokraus

Vuokratyöntekijämme ovat kokeneita ja ammattimaisia, puhuvat sujuvasti englantia sekä edustavat laajasti erialoja, kuten metallialaa, rakennusalaa ja logistiikkaa.

Vuokratyövoimalla voit optimoida henkilöstöresurssisi vastaamaan tämänhetkistä tarvetta, niin kauan kuin sitä on. Tilapäisiä työntekijöitä voidaan käyttää sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin projekteihin. Työnhallinta, kontrolli ja valvonta jäävät asiakasyrityksen vastuulle.

Vuokratyövoimasopimuksessa Finntähti Palvelut hoitaa työntekijöiden palkat, lomat sekä työnantajan vakuutukset.

Korkea laatu sekä asiakkaille että työntekijöille toimien voimassaolevan lainsäädännön alla on periaate joka ohjaa toimintaamme.

 

Rental workers

Our renting workers are experienced and professional, fluent in English coming from a wide range of industries like metallic and construction and logistic.

Employee leasing allows you to optimise your Human Resources and to met your current need as long as you need it. Temporary workers can be used for both short and long-term projects. Work management, control and supervision are the responsibility of the client company.

In a lease employment relationship, Finntahti Palvelut takes care of the employer wager, annual leave, employer’s social insurance contributions.

High quality both for our employees and our clients and for acting under current legislation is the guiding principle of our operations.